Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU

Powiatowy Urząd Pracy działa na podstawie:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 645, z późn. zm.)

Inne ustawy określające zadania Powiatowego Urzędu Pracy:

 • Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 163)
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 45, poz. 391 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 poz. 12)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
 • Ustawa z dnia 1 grudnia 1994r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (tekst jednolity Dz.U.2013.1456  z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. (Dz.U. z 1998 r, nr 21, poz. 94 ze zm.) Przepisy wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U.2012.1299)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 roku
 • w sprawie dokonywania   z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U.2015, poz. 1041);
 • Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. 2014 poz. 864).

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2413
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-06-20 13:04

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Powiatowy Urząd Pracy

w Nakle nad Notecią

ul. Dąbrowskiego 46

89-100 Nakło nad Notecią

NIP 5581569039 / REGON 092512748
 

Dane kontaktowe

telefon: 52 386 7610, faks: 52 386 7613

e-mail: tona@praca.gov.pl

www: www.pupnaklo.pl

Godziny urzędowania

Od poniedziałku do piątku

w godzinach: 7:15 - 15:15.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1323594
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-31 15:14

Stopka strony